Tuhanku

Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, oleh itu beribadahlah kamu kepadaNya. Inilah jalan yang lurus.

Monday, August 7, 2017

Lelah

No comments:

Post a Comment