Tuhanku

Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, oleh itu beribadahlah kamu kepadaNya. Inilah jalan yang lurus.

Saturday, March 2, 2013

Duit Bintang

Duit Bintang

No comments:

Post a Comment