Tuhanku

Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, oleh itu beribadahlah kamu kepadaNya. Inilah jalan yang lurus.

Thursday, September 23, 2010

Doa Pilihan.


No comments:

Post a Comment